Fuar&İş Gezileri

Kosgeb Destekli Yurtdışı iş gezileriniz ve Fuar ziyaretleriniz için %80 e varan destekler sizi bekliyoruz. Bu desteklerden ve yapmış olduğumuz organizasyonlara katılmak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Fuar ve İş Gezisi Programlarımız

İşletmelerin uluslararası iş birlikleri oluşturması veya arttırması, sektörel gelişmeleri takip edebilmesi amacıyla organize edilen “Yurt Dışı İş Gezileri”ne KOSGEB tarafından destek sağlanmaktadır. Söz konusu destekten, Tüm Kobiler faydalanabilmektedir. KOSGEB tarafından sağlanan “Yurt Dışı İş Gezi Desteği”ne başvurmak için gerekli şartlar aşağıda ayrıntılı olarak dikkatinize sunulmuştur.

Bu destek; KOSGEB Birimleri veya Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerini;

Konaklama giderlerini,
Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),
Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı-organizasyon giderleri) kapsamaktadır.

Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı; Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri (Bağımsız Samoa Devleti, Brunei Darussalam, Cook Adaları, Doğu Timor, Endonezya, Fiji Cumhuriyeti, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Kamboçya, Kiribati, Kuzey Kore, Laos, Malezya, Marshall Adaları, Myanmar, Nauru, Singapur, Solomon Adaları, Palau, Papua Yeni Gine, Tayland) için 5.000 (beşbin) TL, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3.000 (üçbin) TL’dir.

Yurt Dışı İş Gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında;

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmak,
En az 10 (on) işletmenin programda yer alması gerekir.
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Yurt Dışı İş Gezisi Programı Uygulama Birilim Başvuru Formu
Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu Başvuru Formu ve Taahhütnamesi
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Yurt Dışı İş Gezisine ilişkin destek ödemesinin yapılabilmesi için;

İlgili iş gezisine en az 10 (on) işletmenin katılması ve destek talep eden işletmelerin programda yer alan tüm aktivitelere katılması gerekir. Mazeretleri nedeniyle iş gezisine 10 (on) işletmeden az katılım olması durumunda destek başvurusunda bulunan işletmelerin desteklenip desteklenmeyeceğine Başkanlık Makamınca karar verilir.
Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.
Yurt Dışı İş Gezisi programına katılacak işletmenin faaliyet alanları ile iş gezisi programının uyumlu olması gerekir.
Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, Yurt Dışı İş Gezisi programı başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü öncesine kadar başvuru yapması esastır.
Yurt Dışı İş Gezisinin, Uygulama Birimine yapılan destek başvurusunun uygun bulunmasından sonra gerçekleşmiş olması kaydıyla, hizmet sağlayıcıya yapılmış olan başvuru ve ödemenin tarihine ve bu tarihin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.